Ogłoszenie upadłości - jak przebiega postępowanie?


Złożenie wniosku wraz z dokumentami uwiooarygodniającymi oraz przede wszystkim odpowiednie uargumentowanie wniosku to podstawa sukcesu. Źle sporządzony wniosek, błędy formalne lub logiczne mogą uniemożliwić złożenie kolejnego wniosku na okres 10 lat.

Na etapie złożenia wniosku sąd bada jego formalne aspekty i podejmuje jedną z trzech decyzji:

  1. Odrzuca wniosek albo zwraca konsumentowi do poprawy
  2. Przyjmuje wniosek i wzywa konsumenta na rozprawę
  3. Oddala wniosek w oparciu o negatywne przesłanki „więcej w: Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości? —hiperłącze—„ blokując konsumenta na najbliższe 10 lat

Sąd ogłaszając upadłość konsumenta wyznacza syndyka – osobę, która sporządzi listę stanowiącą majątek dłużnika i zobowiązań. 

  1. Jeśli konsument posiada majątek i jest w stanie wykonać plan spłat, syndyk sprzedaje i licytuje jego majątek, a sąd ustala plan spłat
  2. Jeśli konsument nie posiada majątku, ale jest w stanie wykonać plan spłat (przez 3 lata) – dokonuje tego po zatwierdzeniu przez sąd
  3. Jeśli konsument nie posiada majątku i nie jest w stanie wykonać planu spłat, sąd może niezwłocznie oddłużyć konsumenta

Żródło: www.ms.gov.pl, 2015Dowiedz się więcej


Przebieg postępowania


Dowiedz się więcej


Plan spłaty i umorzenie długów lub propozycje układowe


Dowiedz się więcej


Sądy upadłościowe – gdzie złożyć wniosek?


Dowiedz się więcej


Kiedy sąd oddali wniosek?