• Ogłoszenie upadłości najczęściej wiąże się z likwidacją majątku, jeżeli taki majątek istnieje. Dłużnicy bez majątku mają tę przewagę, że nie mogą nic stracić w wyniku upadłości

  • W skład majątku wchodzą zwykle nieruchomości i ruchomości, tzn. mieszkanie, dom, ziemia i samochód. Licytacji nie podlegają natomiast urzędzenia RTV/AGD, takie jak lodówka, pralka, telewizor czy kuchenka

  • Przez pewien okres jako dłużnik nie będziesz mógł zaciągnąć kredytu lub pożyczki. Natomiast w dalszej perspektywie jest to możliwe, choć musisz liczyć się z utrudnieniami.

  • Nie wszystkie długi podlegają umorzeniu, np. alimenty lub grzywny.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinieneś uwzględnić wszystkie konsekwencje tego rozwiązania. Poza oczywistymi zaletami ogłoszenia upadłości, należy się także liczyć z wadami, a spośród nich:

Likwidacja majątku

Jeżeli jako konsument nie posiadasz majątku w postaci nieruchomości (mieszkanie, dom, ziemia), samochodu lub innych wartościowych rzeczy, wówczas ten etap zostanie pominięty. Natomiast jeśli osoba zadłużona posiada wartościowy dobytek, musimy się liczyć z jego likwidacją, poprzez jego sprzedaż w wyniku licytacji. Składając wniosek o upadłość konsumencką należy liczyć się z tym, że sąd zbada sytuację finansową dłużnika. W przypadku osób, których część majątku została już zajęta przez komornika, wówczas ten majątek zostanie zaliczony już w poczet zaspokojenia wierzycieli.

Pamiętaj, że do masy upadłościowej (całości majątku dłużnika) wchodzi także majątek wspólny małżonków. Sąd zwykle bada również czy na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia części majątku na osoby bliskie dłużnikowi. Innymi słowy czy nie doszło przed ogłoszeniem upadłości do sprzedaży lub darowizny. Wówczas sąd może podważyć takie przeniesienie majątku, a nawet zobowiązać nowego nabywcę do zwrotu. Tym bardziej w okresie poprzedzającym złożenie wniosku nie powinieneś sprzedawać lub darować elementów majątku.

Publiczne ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika

Sytuacja finansowa dłużnika zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Musisz liczyć się z tym, że każdy kto posiada dostęp do Internetu będzie w stanie odnaleźć informację o Twoich długach oraz majątku. Jeszcze przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego możesz sprawdzić jakie długi zostały dodane do Krajowego Rejestru Długów. Możesz to sprawdzić za darmo korzystając z tego artykuły. Jest w nim wyjaśnione jak krok po kroku sprawdzić się za darmo w Krajowym Rejestrze Długów.

Czasowe wykluczenie z oferty kredytów bankowych

Należy się liczyć, że osoba, która ogłosiła upadłość w okresie spłaty będzie wyłączona z oferty bankowej, tzn. nie otrzyma kredytu bankowego w okresie spłaty zobowiązań. Niektóre spośród banków mogą także wydawać negatywne decyzje kredytowe także po tym okresie. W zdecydowanej większości przypadków po konsument ponownie zyskuje pełną zdolność kredytową.

Procedura upadłościowa

Procedura może okazać się złożona i długotrwała. Czasem wymaga, abyś nawet kilkukrotnie stawił się przed sądem oraz odpowiadał na kłopotliwe pytania sądu. Choć po zmianie przepisów w 2020 roku częściej posiedzenia odbywają się bez Twojego udziału, to musisz się liczyć taką ewentualnością. Niemniej do orzejścia przez każdy z etapów postępowania upadłościowego, możesz zaangażować profesjonalną kancelarię prawną. Wówczas reprezentujący Cię prawnik stanowi nieocenione wsparcie na każdym etapie postępowania. Minimalizuje to stres, na jaki jesteś narażony przed i w trakcie całego procesu oddłużeniowego.

Umorzeniu nie podlegają wszystkie długi

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie likwiduje długów wynikających z:

  • z postępowania karnego, (grzywny, zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, którą zobowiązany jest zapłacić dłużnik)
  • alimentów
  • renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci
  • zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego.

Więcej informacji o długach, które nie podlegają umorzeniu w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej znajdziesz w artykule “Długi – jak z nich wyjść i które nie podlegają umorzeniu“. W niektórych sytuacjach możesz uniknąć wybranych konsekwencji. Zwłaszcza jeżeli jesteś współwłaścicielem majątku, którego nie chcesz stracić. Każdy ruch musisz jednak dokładnie przeanalizować z punktu widzenia potencjalnych konsekwencji. W niektórych przypadkach Twoje zalety upadłości konsumenckiej nie będą przewyższały konsekwencji na jakie musisz być gotowy. Unikaj pochopnych decyzji, a w razie wątpliwości skonsultuj się z ekspertem.

Czy stracę majątek w wyniku ogłoszenia upadłości?

Jedną z najważniejszych konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest likwidacją, czyli utrata majątku. Po ogłoszeniu wyroku syndyk dokonuje spisu Twojego majątku. Co ważne, do masy upadłościowej wchodzą tylko nieruchomości i ruchomości. Czyli licytacji podlega Twoje mieszkanie, dom, ziemia, a także samochód. Natomiast nie zostaną zajęte żadne sprzęty związane z codziennym życiem. Nie musisz się obawiać o utratę pralki, lodówki, kuchenki czy telewizora. Sytuacja komplikuje się, jeżeli jesteś współwłaścicielem. Czyli na przykład posiadasz połowę własności dom wraz z mężem, żoną czy rodzicem. W świetle prawa likwidacji podlega własność w takim udziale jaki Ci przypada. Jeżeli posiadasz 50% mieszkania, wówczas syndyk będzie licytował Twoją część. W praktyce, mało prawdopodobnym jest, aby ktoś kupił część własności. Natomiast generuje to dodatkowe ryzyko. W podobnych sytuacjach szuka się zwykle rozwiązań, po przez odkupienie części należącej przez dłużnika przez osoby powiązane z nim. Często udaje się odkupić licytowany udział znacznie poniżej ceny rynkowej. Niemniej podobne działania powinieneś ściśle konsultować z prawnikiem lub doradcą restrukturyzacyjnym, który koordynuje ten proces. Więcej informacji o funkcji syndyka w postępowaniu upadłościowym znajdziesz tutaj.

Chcę ogłosić upadłość konsumencką, ale nie posiadam majątku

Jeżeli nie posiadasz żadnego majątku, także możesz ogłosić upadłość konsumencką z ograniczonymi konsekwencjami. Wprawdzie sądy chętniej przyznają upadłość osobom przekredytowanym z majątkiem, lecz to Cię nie dyskwalifikuje. W takiej sytuacji można się spodziewać, że sąd  uważniej będzie analizował Twój wniosek oraz powody niewypłacalności. Także przewidywany plan spłaty może zostać wydłużony, np. do 24 lub 36 miesięcy. Więcej o planie spłat w wyniku ogłoszenia upadłości znajdziesz w artykule Umorzenie długów oraz plan spłaty. Niemniej przy dopełnieniu wszystkich formalności oraz logicznemu uzasadnieniu wraz z przedstawieniem właściwej dokumentacji, także możesz pomyślnie ogłosić upadłość.

Czy dostanę kredyt po ogłoszeniu upadłości?

Jedną z konsekwencji ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest czasowe wykluczenie z oferty banków i firm pozabankowych. Zastanawiasz się czy jako dłużnik będziesz mógł zaciągnąć kredyt po ogłoszeniu upadłości? W dłuższej perspektywie czasowej tak. Natomiast jeżeli sąd ogłosi Twoją upadłość oraz wyznaczy plan spłat, w tym czasie absolutnie nie powinieneś zaciągać zobowiązań. Co więcej, jeżeli zaciągnięty kredyt wyjdzie na jaw, syndyk może zawnioskować nawet o umorzenie Twojego postępowania oddłużeniowego. W takiej sytuacji bardzo ciężko będzie Ci skorzystać powtórnie z możliwości oddłużenia. Jednak po realizacji planu spłat będziesz miał znacznie szersze możliwości. Twoje dane znikną z większości baz danych dłużników, dlatego z powodzeniem będziesz mógł podpisać umowę na abonament telefoniczny czy telewizję kablową. Niemniej, niektóre banki lub instytucje finansowe, które korzystają z rozbudowanej infrastruktury baz danych, będą wiedziały o Twojej upadłości. Może to spowodować, że nie otrzymasz wielu oferty kredytowych lub dostępne będą tylko niższe kwoty. Natomiast pamiętaj o unikaniu większych zobowiązań, nawet po ogłoszeniu upadłości. Ważne jest, abyś ponownie nie doprowadził się do przekredytowania.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Zalety i korzyści ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej