• Ogłoszenie upadłości najczęściej wiąże się z licytacją majątku dłużnika.

 • W skład majątku wchodzą zwykle nieruchomości lub samochód.

 • Przez pewien okres dłużnik nie będzie mógł zaciągnąć kredytów lub pożyczek.

 • Nie wszystkie długi podlegają umorzeniu, np. alimenty lub grzywny.

Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uwzględnić niedogodności takiego rozwiązania. Poza oczywistymi zaletami ogłoszenia upadłości, należy się także liczyć z wadami podobnego rozwiązania, a spośród nich:


 • Likwidacja majątku

  Jeżeli konsument nie posiada majątku w postaci nieruchomości (mieszkanie, dom, ziemia), samochodu lub innych wartościowych rzeczy, wówczas ten etap może zostać pominięty. Natomiast jeśli osoba zadłużona posiada wartościowy dobytek, musimy się liczyć z jego likwidacją, poprzez jego sprzedaż w wyniku licytacji. Składając wniosek o upadłość konsumencką należy liczyć się z tym, że sąd zbada sytuację finansową dłużnika. W przypadku osób, których część majątku została już zajęta przez komornika, wówczas ten majątek zostanie zaliczony już w poczet zaspokojenia wierzycieli.

  Należy pamiętać, że do masy upadłościowej (całości majątku dłużnika) wchodzi także majątek wspólny małżonków. Sąd zwykle bada również czy na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia części majątku na osoby bliskie dłużnikowi. Innymi słowy czy nie doszło przed ogłoszeniem upadłości do sprzedaży lub darowizny. Wówczas sąd może podważyć takie przeniesienie majątku, a nawet zobowiązać nowego nabywcę do zwrotu.


 • Publiczne ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika

  Sytuacja finansowa dłużnika zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Należy liczyć się z tym, że każdy kto posiada dostęp do Internetu będzie w stanie odnaleźć informację o majątku oraz długach konsumenta.


 • Czasowe wykluczenie z oferty kredytów bankowych

  Należy się liczyć, że osoba, która ogłosiła upadłość w okresie spłaty będzie wyłączona z oferty bankowej, tzn. nie otrzyma kredytu bankowego w okresie spłaty zobowiązań. Niektóre spośród banków mogą także wydawać negatywne decyzje kredytowe także po tym okresie. W zdecydowanej większości przypadków po konsument ponownie zyskuje pełną zdolność kredytową.


 • Procedura upadłościowa

  Procedura może okazać się złożona i długotrwała. Czasem wymaga także nawet kilkukrotnego stawiania się przed sądem oraz odpowiadania na kłopotliwe pytania sądu i dosyłanie dodatkowych wyjaśnień. Niemniej w przejściu przez każdy z etapów postępowania upadłościowego, dłużnik może upoważnić profesjonalną kancelarię prawną, która reprezentuje Klienta na każdym etapie procesu i minimalizuje stres, na jaki narażony jest dłużnik.


 • Umorzeniu nie podlegają wszystkie długi

  Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie likwiduje długów wynikających z:

  1. z postępowania karnego, (grzywny, zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, którą zobowiązany jest zapłacić dłużnik)

  2. alimentów

  3. renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci

  4. zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Zalety i korzyści ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej