Konsekwencje upadłości konsumenckiej


Podejmując decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy uwzględnić niedogodności takiego rozwiązania. Poza oczywistymi zaletami ogłoszenia upadłości, naleleży się także liczyć z wadami podobnego rozwiązania, a spośród nich:

  1. Likwidacja majątku

Jeżeli konsument nie posiada majątku w postaci nieruchomości (mieszkanie, dom, ziemia), samochodów lub innych wartościowych rzeczy, wówczas ten etap może zostać pominięty. Natomiast jeśli osoba zadłużona posiada wartościowy dobytek, musimy się liczyć z jego likwidacją, poprzez jego sprzedaż lub licytację. Składając wniosek o upadłość konsumencką należy liczyć się z tym, że sąd zbada sytuację finansową dłużnika. W przypadku osób, których część majątku została już zajęta przez komornika, wówczas ten majątek zostanie zaliczony już w poczet zaspokojenia wierzycieli.

Należy pamiętać, że do masy upadłościowej (całości majątku dłużnika) wchodzi także majątek wspólny małżonków. Sąd zwykle bada również czy na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką nie doszło do przeniesienia części majątku na osoby bliskie dłużnikowi. Wówczas sąd może podważyć takie umowy, a nawet zobowiązać je do zwrotu.

  1. Publiczne ujawnienie sytuacji finansowej dłużnika 

Sytuacja finansowa dłużnika zostaje ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Należy liczyć się z tym, że każdy kto posiada dostęp do internetu będzie w stanie odnaleźć informację o majątku oraz długach konsumenta.

  1. Czasowe wykluczenie z oferty kredytów bankowych

Należy się liczyć, że osoba, która ogłosiła upadłość w okresie spłaty dłużników będzie wyłączona z oferty bankowej, tzn. nie otrzyma kredytu bankowego w okresie spłaty zobowiązań, tj. do 3 lat. Niektóre spośród banków mogą także wydawać negatywne decyzje kredytowe także po tym okresie. W zdecydowanej większości przypadków po 3-letnim okresie konsument ponownie zyskuje pełną zdolność kredytową.

  1. Procedura upadłościowa

Procedura może okazać się złożona i długotrwała. Czasem wymaga także nawet kilkukrotnego stawiania się przed sądem oraz odpowiadania na kłopotliwe pytania sądu i dosyłanie dodatkowych wyjaśnień. Niemniej w przejściu przez każdy z etapów postępowania upadłościowego, dłużnik może upoważnić profesjonalną kancelarię prawną, która reprezentuje Klienta na każdym etapie procesu i minimalizuje stres, na jaki narażony jest dłużnik.

  1. Umorzeniu nie podlegają wszystkie długi

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie likwiduje długów wynikających z:

  1. z postępowania karnego, (grzywny,  zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, którą zobowiązany jest zapłacić dłużnik)
  2. alimentów
  3. renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci,
  4. zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego

Więcej na podstronie „Jakie długi nie podlegają umorzeniu?