• Spełnienie warunków formalnych nie wystarczy, aby ogłosić upadłość.

 • Należy przestrzegać szereg zasad, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ogłoszenia sądu.

 • Sąd bierze pod uwagę okoliczności, które spowodowały lub przyczyniły się do powstania zadłużenia.

 • Pewne zdarzenia, takie jak choroba, utrata pracy czy problemy rodzinne stanowią przesłanki pozytywne, zwiększające szanse na pomyślne ogłoszenie upadłości.

Poniżej przedstawiamy zbiór punktów, których przestrzeganie znacząco zwiększy Twoje szanse na pomyślne ogłoszenie upadłości konsumenckiej:

 • Odśwież sobie wiedzę o wszystkich długach jakie posiadasz oraz skompletuj wszystkie umowy kredytowe i pożyczkowe (więcej o dokumentach w zakładce „Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku o upadłość konsumencką?”)

 • Kompletuj wszelkie pisma windykacyjne, monity, itd.

 • Wystąp o aktualny raport BIK (www.bik.pl) z wykazem wszystkich zobowiązań

 • Wystąp do banków i firm pozabankowych o wystawienie zaświadczeń z aktualnym saldem zadłużenia

 • Przejawiaj aktywność cechującą starannego dłużnika, tzn. podejmuj aktywności, które w ocenie sądy będą stawiały Cię w świetle osoby starającej się dojść do porozumienia z wierzycielami. Nie unikaj kontaktów z windykatorami, podejmuj próby spłacania choć pewnej części swoich zobowiązań

 • Gromadź wszelkie dokumenty, które mogą zaświadczyć o złej życiowej w jakiej się znalazłeś. Np. zaświadczenia od lekarzy, szpitali

 • Zastanów się czy znajdziesz świadków, którzy mogą potwierdzić niesprzyjające warunki, w jakich się znalazłeś.

Na Twoją korzyść wpływa każde obiektywne zdarzenie lub stan, które mogło przyczynić się do Twojej niewypłacalności. Zwłaszcza, kiedy będziesz w stanie je udowodnić. Najbardziej „solidnymi” podstawami do ogłoszenia upadłości są dla sądy takie przesłanki jak:

 • Nieoczekiwana utrata dochodu Twoja lub bliskiej Ci osoby

 • Czynniki narażające Cię na ponadprzeciętny stres

 • Inne osoby na utrzymaniu

 • Zły stan zdrowia

 • Depresja

 • Choroby psychiczne (także problem alkoholowy, hazard, nadużywanie narkotyków)

 • Pozostanie ofiarą oszustwa.

Konkretne działania jakie powinieneś podjąć są uzależnione od sytuacji, w jakiej się znajdujesz. W razie wątpliwości zadaj pytanie klikając „Zadaj pytanie” lub skontaktuj się z nami klikając w “Kontakt“.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej