• Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, na którym dochodzi do umorzenia części lub wszystkich zobowiązań.

  • Wniosek o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej składa osoba, która jest niewypłacalna.

  • Przez niewypłacalność rozumie się stan, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować spłacać comiesięcznych rat kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych czy długów wobec do firm windykacyjnych.

Co to jest upadłość konsumencka? Mówiąc najkrócej, to redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań finansowych. Została przewidziana dla konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność definiujemy jako stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Czyli nie ma środków na codzienne utrzymanie przy równoczesnej spłacie kredytów i pożyczek. Warunkiem jest posiadanie minimum jednego wierzyciela, któremu nie reguluje swoich zobowiązań finansowych (na przykład kredyt w banku lub pożyczka pozabankowa). Upadłość jest orzekana drogą postępowania sądowego, która może zostać wszczęte jedynie na pisemny wniosek dłużnika lub jednego z wierzycieli.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa w 2009 roku. Od tego czasu systematycznie rośnie liczba Polaków, którzy chcą ogłosić swoją upadłość, a co za tym idzie – coraz więcej osób zastanawia się, co to jest upadłość konsumencka.

Co to jest upadłość konsumencka transgraniczna?

Warto pamiętać, że istnieje także alternatywa dla tych Polaków, którzy żyją i pracują za granicą, w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. To tak zwana upadłość konsumencka transgraniczna. W tej sytuacji postępowanie sądowe nie odbywa się w Polsce, tylko w kraju, który aktualnie zamieszkuje dłużnik, zgodnie z przepisami tam obowiązującymi.

Jakie są funkcje upadłości konsumenckiej?

Możemy mówić o dwóch funkcjach:


  • Funkcja oddłużeniowa – oddłużenie niewypłacalnego konsumenta

    Upadłość konsumencka umożliwia zwolnienie konsumenta z jego długów. W praktyce oznacza to, że ogłoszenie upadłości prowadzi do umorzenia finansowych zobowiązań, które powstały przed dniem, w którym ogłoszona została upadłość. I które nie zostały spłacone w postępowaniu upadłościowym ani w wyniku wykonania planu spłaty. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest nawet oddłużenie konsumenta bez wykonywania planu spłaty. Ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z jego długów. Jest jeden warunek, pod jakim konsument może skorzystać z tej możliwości. To ustalenie, że konsument postępuje uczciwie i zgodnie z prawem, zarówno przed ogłoszeniem upadłości, jak i w toku całego postępowania.


  • Funkcja windykacyjna – odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli

    Do wszczęcia postępowania dochodzi tylko w sytuacji, w której konsument nie może zapłacić należności, jakie ma wobec swoich wierzycieli. Celem postępowania o upadłość konsumencką jest doprowadzenie do łącznego oraz równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli, a także skumulowanie ich w jedno postępowanie sądowe i egzekucyjne, zamiast przeprowadzać kilka indywidualnych. W postępowaniu upadłościowym dochodzi do sprzedaży (czyli likwidacji) części lub całości majątku konsumenta. Środki uzyskane w ten sposób zostają przekazane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy zgłosili istnienie swojej wierzytelności do sędziego-komisarza w określonym czasie. Likwidację majątku przeprowadza syndyk, który jest wyznaczony przez sąd.

Zalety i korzyści ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej

Napisz do nas - odpowiemy na każde Twoje pytanie!

Zgodnie z zasadami Polityki Prywatności zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - przedsiębiorcę Paweł Czarny. Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych zaufanym Partnerom, współpracującym Kancelariom prawnym.