• Niespłacone w terminie raty kredytu wiążą się z nie tylko z powstaniem zadłużenia, ale także koniecznością spłaty odsetek i kosztów windykacyjnych.

  • Okoliczności, jakie spowodowały problemy ze spłatą kredytów, determinują jaką strategię należy obrać.

  • Negocjacje z wierzycielem i ogłoszenie upadłości to najskuteczniejsze formy oddłużania.

  • Nie podejmowanie działań oddłużeniowych powoduje problemy związane z brakiem brakiem zdolności kredytowej, utratą płynnościa, a na końcu zajęciami komorniczymi

Przekredytowanie i pętle kredytowa - kiedy tracisz kontrolę nad długami?

Każda historia zadłużenia charakteryzuje się zwykle podobnym schematem. Problem ze spłatą kredytu nie pojawia się od razu. Pierwsze kredyty, najczęściej bankowe zaciągamy ze względu na bieżące potrzeby. Czasem są to potrzeby konsumpcyjne, wynikające z chęci podniesienia standardu życia. Na przykład zakup telewizora, pralki, lodówki lub remont mieszkania czy domu. W innym przypadku korzystamy z ofert kredytów chcąc pomóc komuś bliskiemu lub podreperować budżet z innych powodów, np. utraty pracy. Czasem wpadamy w długi, ponieważ jesteśmy ofiarą oszustwa lub podżyrowaliśmy komuś kredyt, który przestał być spłacany.

Początkowo kredyty, które zaciągasz tylko częściowo angażują Twój budżet domowy. Zwykle pierwszy kredyt jesteś w stanie regulować z bieżących dochodów. Kolejne kredyty pogłębiają problem zadłużenia ze spłatą kredytów. Na tym etapie mówimy o przekredytowaniu. Następnym krokiem jest konsolidacja, która chwilowo zmniejsza łączny koszt wszystkich rat. Jeżeli zaciągasz kolejne kredyty po konsolidacji lub zaczynasz korzystać z oferty pozabankowych, to oznacza, że wpadłeś lub wpadłaś już w pętlę kredytową. Sytuacja, w której zaciągasz kolejne pożyczki, aby spłacać poprzednie raty powinny być dla Ciebie sygnałem alarmowym. To jest ostatni dzwonek, abyś wyszedł lub wyszła z zadłużenia. Z samej zasady przeznaczanie pożyczek lub kredytów na spłątę innych zobowiązań jest skazane na niepowodzenie. Powinieneś za każdym razem uwzględnić jaka jest suma Twoich miesięcznych rat kredytów, a jakim dysponujesz dochodem.

Pierwsze problemy z długami - windykacja

Problem ze spłatą kredytu dotyka wielu osób. Nikt w momencie zaciągania kredytu nie jest w stanie przewidzieć, co stanie się w przyszłości. Utrata pracy, choroba czy problemy rodzinne – do utracenia płynności finansowej może dojść z wielu powodów. Brak spłaty w terminie raty to poważny problem, ale nie jest to jeszcze sytuacja bez wyjścia. Należy mieć na względzie, że w przypadku konieczności windykacji zobowiązań wierzyciel również ponosi koszty. Doskonale też zdaje sobie sprawę, że nawet mimo poniesienia tych kosztów, może nie odzyskać swoich pieniędzy. W związku z tym często, choć nie zawsze, wierzyciele skłonni są do pewnych ustępstw, a także przedłużenia terminu spłaty. Należy jednak pamiętać, że takie czynności warto przedsięwziąć zawczasu.

Działania windykacyjne w postaci sms-ów, telefonów, korespondencji od wierzycieli czy wizyt windykatorów terenowych to tylko początek problemów z długami. Prawdopodobnie już to powoduje u Ciebie stres, ale musisz być gotowy na kolejne kroki. W przypadku bezskutecznej windykacji wierzyciele będą wypowiadać Twoje umowy kredytowe i odsprzedawać długi lub kierować sprawy do sądu. Jeżeli otrzymujesz wyrok sądu i się od niego nie odwołasz, automatycznie tracisz prawo do obrony. Nawet jeżeli wierzyciel naliczył Ci ponadustawowe koszty windykacyjne, co jest niestety częstą praktyką. Wówczas z niewielkiego długu np. 3000 zł, otrzymujesz wezwanie do zapłaty kilkunastu tysięcy. Jeżeli wyrok sądu się uprawomocni, wierzyciel kieruje Twój dług do komornika. I tutaj problemy z długami zaczynają się nawarstwiać. Komornik od razu zajmie Twoje konta bankowe lub wynagrodzenie czy to z umowy o pracę, zlecenia czy renty lub emerytury. Wówczas będziesz dysponował jeszcze mniejsżą gotówką, co uniemożliwi ci spłatę innych zobowiązań.

Problem ze spłatą kredytu? Zawrzyj ugodę z wierzycielem

Brak możliwości uregulowania raty kredytu nie oznacza jeszcze, że następnego dnia zapuka do drzwi komornik i będzie domagał się spłaty całego zobowiązania. Warto jednak zaproponować ugodę wierzycielowi np. związaną ze zmniejszeniem wysokości rat, rozłożeniem zadłużenia na dłuższy okres spłaty. Podjęcie takich czynności w odpowiednim momencie pozwoli uniknąć dalszych problemów. Oczywiście wierzyciel nie ma obowiązku godzić się na ugodę. Dłużnik ma jednak jeszcze pewne możliwości. W tym miejscu warto wspomnieć o konsolidacji kredytów, która ogólnie mówiąc polega na połączeniu kilka rat w jedną, najczęściej niższą, niż w przypadku pojedynczych zobowiązań. Na marginesie należy dodać, że niektóre banki przewidują tzw. wakacje kredytowe, które polegają na odroczeniu na określony czas płatności rat. Bez względu na wybrane rozwiązanie trzeba pamiętać, że są one skuteczne pod warunkiem ich późniejszej realizacji. Jeśli jednak dłużnik całkowicie utracił możliwość spłaty zadłużenia, w takim przypadku nie ma sensu zawieranie ugody, konsolidacja kredytów czy wakacje kredytowe. Należy jednak przeanalizować inną możliwość, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencką sposobem na oddłużenie

Utrata możliwości zarobkowania, poważna choroba, niepełnosprawność – są to przykłady sytuacji, w których regulowanie zobowiązań może okazać się niemożliwe. Z pomocą osobom niewypłacalnym przychodzi instytucja upadłości konsumenckiej, dzięki której możliwe jest nawet całkowite oddłużenie. Należy jednak dodać, że konieczne jest spełnienie przesłanek wskazanych w ustawie, a dokładniej mówiąc nie mogą wystąpić przesłanki warunkujące oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Niektóre z nich mają charakter bezwzględny, po wystąpieniu których sąd może oddalić Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – taką przesłanką jest doprowadzenie do niewypłacalności umyślnie. Pozostałe przesłanki wskazane w ustawie mają charakter względny, co oznacza, że sąd może, ale nie musi oddalić wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak ogłosić upadłość konsumencką.

Problem ze spłatą kredytu można rozwiązać na kilka sposób. Wiele jednak zależy od tego, czy problemy mają charakter przejściowy czy stały. Warto także skonsultować swoją sytuację. Z pomocą przychodzą tu organizacje lub fundacje, które bezpłatnie przeanalizują Twoją sytuację.

Antywindykacja – na czym polega

Czytaj więcej

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Długi – jak z nich wyjść i które nie podlegają umorzeniu?

Czytaj więcej