• Wniosek o upadłość konsumencką to formularz, w którym szczegółowo musisz przedstawić swoją sytuację materialną oraz wyjaśnić w jaki sposób doprowadziłeś do zadłużenia

 • Obowiązkowo musisz wskazać wszystkie zarówno przyczyny zadłużenia, a także listę wierzycieli. Określenie każdego wierzyciela wiąże się z koniecznością wskazania numeru umowy kredytowej, a także aktualnego salda do spłaty. Tylko długi wskazane we wniosku mogą liczyć na umorzenie.

 • Pamiętaj, aby dopilnować wszystkich warunków formalnych, inaczej sąd oddali Twój wniosek. W przeciwnym wypadku, po kilku miesiącach oczekiwania może się okazać, że sąd wniosek oddalił i procedurę należy powtórzyć. W niektórych przypadkach oddalenie wniosku wiąże się z zablokowaniem możliwości ogłoszenia upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości - dlaczego jest tak ważny?

Zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? To co raz częstsze pytanie, które zadają sobie osoby zadłużone. Upadłość konsumencka to co raz popularniejsza metoda oddłużnia, a do tego jedna z najskuteczniejszych jakie są dostępne. Czym jest wniosek o upadłość i dlaczego jet tak ważny w całym procesie? Ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości.

Wniosek o upadłość konsumencką to formularz, w którym należy szczegółowo przedstawić swoją sytuację materialną. Pamiętaj, że od jakości złożonego wniosku zależy czy doprowadzisz do umorzenia długów. Wniosek jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na ocenę oraz decyzję sądu. We wniosku o upadłość musisz określić i wyjaśnić w jaki sposób doszło do zadłużenia. Należy się tu niejednokrotnie cofnąć do wielu lat wstecz, aby prześledzić powody zadłużenia oraz kolejne etapy. Z pewnością Twoje problemy finansowe i przekredytowanie nie pojawiło się od razu. Pierwsze kredyty spłacałeś lub spłacałaś zgodnie z harmonogramem. Kłopoty ze spłacaniem rozwijały się stopniowo. Sąd interesuje zwłaszcza historyczne ujęcie powstania zadłużenia i to musisz dokładnie określić we wniosku. Nie tylko z Twojej perspektywy, ale także Twojej rodziny lub bliskich. Przed złożeniem wniosku o upadłość musisz ustalić podać podać listę wierzycieli, aby sąd mógł wydać wyrok. Powinieneś wpisać wszystkie banki, firmy pożyczkowe, osoby prywatne, a także urzędy państwowe wobec których posiadasz długi.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek możesz złożyć samodzielnie jako dłużnik – osoba fizyczna, która mieszka w Polsce i jest niewypłacalna. Od 2020 roku istnieje taka możliwość nawet jeżeli jesteś przedsiębiorcą. Najczęściej osobami składającymi wniosek o upadłość są konsumenci, którzy w wyniku zbyt wielu kredytów i pożyczek nie radzą sobie już z ich spłatą. Niemniej często są to także byli przedsiębiorcy, frankowicze, członkowie zarządu spółek z o.o., poręczyciele pożyczek lub małżonkowie dłużników. Podstawowym, choć nie jedynym kryterium jest niewypłacalność od minimum 3 miesięcy. Innymi słowy, jeżeli chcesz ogłosić upadłość to na 3 miesiące przed złożeniem wniosku nie możesz spłacać żadnych rat kredytów i pożyczek. Dotyczy to nawet sytuacji, jeżeli częściowo byłbyś w stanie to zrobić. Istnieje bowiem ryzyko, że sąd odrzuci podstawową przesłankę jaką jest właśnie przekredytowanie i niewypłacalność. Wówczas plany Twojego oddłużenia byłby zagrożone.

Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej może złożyć także wierzyciel. Dzieje się tak zwłaszcza w dwóch przypadkach. Gdy dłużnik jest byłym przedsiębiorcą, ale nie upłynął jeszcze rok, odkąd jego działalność gospodarcza została wykreślona z rejestru. A także gdy dłużnik miał zarejestrowaną działalność i przestał ją prowadzić w okresie krótszym niż ostatni rok. W praktyce jednak znacznie częściej wniosek o upadłość składa sam dłużnik, który nie radzi sobie ze zobowiązaniami.

Co ważne, złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest korzystne tylko, jeżeli nie posiadasz majątku lub wartość długów jest wyższa niż wartość majątku. Musisz się liczyć z tym, że ogłoszenie upadłości na podstawie wniosku, który złożysz, wiąże się z licytacją mieszkania, domu lub samochodu, jeżeli jesteś jego właścicielem. Więcej praktycznych informacji znajdziesz w artykule Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje. Natomiast jeżeli chcesz wiedzieć co w warunkach zmieniło się od 2020 roku – zachęcamy do artykułu Jak ogłosić upadłość konsumencką po zmianie przepisów w 2020.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Należy wypełnić formularz: wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a następnie dostarczyć go do sądu upadłościowego. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 30 zł. Dokument musi być wypełniony w sposób czytelny oraz wyraźny. Nie powinieneś dokonywać na nim żadnych skreśleń, ani poprawek. Ilość miejsca w formularzu jest ograniczona, dlatego wszystko to, co nie zmieści się w danej rubryce, powinno zostać dołączone do wniosku na osobnej kartce w postaci załącznika, ze stosowną adnotacją. Każdy dodatkowy dokument, tak samo jak formularz, muszą zostać podpisane przez osobę, która składa wniosek. Pamiętaj także, żeby wystrzec się wszelkich błędów formalnych we wniosku, jak i logicznych w uzasadnieniu. Nieprawidłowo przygotowany wniosek może spowodować jego oddalenie i przekreślenie szans na oddłużeniu. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule Co zrobić jeśli sąd oddali wniosek.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość zarówno pocztą tradycyjną, jak i osobiście w siedzibie sądu. Aktualnie nie ma możliwości wnioskowania o upadłość drogą elektroniczną.

Co musi zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

We wniosku muszą się znaleźć następujące informacje:

 • Imię i nazwisko dłużnika,
 • Miejsce zamieszkania,
 • Numer PESEL (W sytuacji, gdy dłużnik nie posiada numeru PESEL, należy podać inne dane, które pozwolą na jego jednoznaczną identyfikację),
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • Podanie okoliczności, które uzasadniają wniosek,
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego poszczególnych składników,
 • Spis wierzycieli wraz z podaniem ich adresów, wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • Spis wierzytelności spornych (konieczne jest zaznaczenie zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie tej wierzytelności),
 • Listę zabezpieczeń, które ustanowiono na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia; w szczególności hipotek, zastawów oraz zastawów rejestrowych,
 • Oświadczenie dłużnika, że sam nie doprowadził do swojej niewypłacalności, nie wynika ona z rażącego niedbalstwa ani celowo jej nie zwiększał,
 • Jeśli dłużnik w ciągu ostatnich dziesięciu lat miał numer identyfikacji podatkowej, konieczne jest także podanie numeru NIP.

Podsumowując wniosek o upadłość musi zawierać wszystkie informacje osobowe, dokumenty oraz opis okoliczności powstania zadłużenia. Jesteś zobowiązany także wyszczególnić wszystkich wierzycieli, stan zadłużenia, a także posiadany majątek. Jeśli natomiast wniosek o upadłość konsumencką składa sam wierzyciel, musi podać tylko imię i nazwisko dłużnika oraz okoliczności uzasadniające wniosek.

Ogłoszenie upadłości – jak przebiega postępowanie?

Czytaj więcej

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Czytaj więcej

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej