Co może windykator, a czego nie powinnien - Przekredytowani

Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do zawarcia ugody pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielem. Jakie dokładnie działania może podjąć?

Co może windykator? Na wskazane pytanie szuka odpowiedzi wiele osób, które są nękane częstymi telefonami bądź wizytami ze strony pracowników firm windykacyjnych. Przede wszystkim należy wskazać, że uprawnienia windykatora w żadnym stopniu nie odnoszą się do uprawnień komornika, który może korzystać ze szczególnych instrumentów w trakcie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Natomiast należy zaznaczyć, że windykatorzy często przekraczają swoje uprawnienia, w celu niejako zmuszenia dłużnika do jak najwcześniejszej spłaty zadłużenia.

Co może windykator

Uprawnienia windykatora

Działanie firm windykacyjnych polega na odzyskiwaniu należności na rzecz wierzyciela. W tym celu prowadzą one przeróżne działania m.in. kierują do dłużnika pisma z wezwaniem do zapłaty, kontaktują się telefonicznie, a często także osobiście.

Wiele osób mylnie kojarzy windykatora z uprawnieniami komornika. Co może windykator? Trzeba podkreślić, iż windykator nie może prowadzić egzekucji z majątku dłużnika, a także przekraczać swoich uprawnień, które w głównej mierze polegają na prowadzeniu rozmów z dłużnikiem, w celu zawarcia ugody i odzyskania należności.

Na marginesie należy dodać, że wierzyciele coraz częściej korzystają z usług firm windykacyjnych, jako specjalistycznych podmiotów. Dłużnik natomiast powinien pamiętać, że również posiada swoje prawa, mimo że zalega z płatnością.

Co może windykator - nękanie dłużnika

Nękanie dłużnika, czyli co może windykator?

Niestety nader często firmy windykacyjne przekraczają swoje uprawnienia, chociażby poprzez wprowadzenie w błąd dłużnika, nękanie telefonami o różnych porach, nieustanne wizyty w domu dłużnika.

Podejmowanie przez windykatorów czynności na granicy prawa służy wręcz wymuszaniu jak najszybszej spłaty. Dłużnik w takiej sytuacji czuje się osaczony, nie widzi rozwiązania, często próbując unormować sytuację finansową, pogarsza ją poprzez zaciąganie wysokooprocentowanych pożyczek, w celu uregulowania chociażby części zobowiązania.

Co może windykator? Na zasadzie negacji należy wskazać, że windykator nie może nękać dłużnika, wchodzić do jego domu bez uzyskania zgody, ujawniać wysokość długu, nachodzić w miejscu pracy, grozić egzekucją komorniczą, czy nawet wyrzucać z mieszkania.

Co w przypadku przekroczenia uprawnień przez windykatora? Przede wszystkim dłużnik może złożyć skargę do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie działania warto podjąć od razu, aby uchronić się przed nieuczciwym działaniem firm windykacyjnych.