• Upadłość konsumencka to skuteczna forma oddłużenia.

  • Ogłoszenie upadłości oznacza natychmiastowe wstrzymanie windykacji i egzekucji komorniczych.

  • Umorzenie zobowiązań następuje albo wraz z ogłoszeniem upadłości albo po zrealizowaniu planu spłaty.

  • Dzięki ogłoszeniu upadłości powrócisz do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz znów staniesz się wypłacalnym konsumentem z pełnymi prawami.

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest najskuteczniejszą formą oddłużania. Jej ogłoszenie prowadzi od razu do wstrzymania wszelkiej windykacji i komornika, a także do niemal całkowitego umorzenia zadłużenia. Nawet jeżeli sąd postanowi wyznaczyć ewentualny plan spłat, to w niedługiej perspektywie doprowadzi całkowitego oddłużenia. Pośród wielu zalet do najważniejszych należą:

Natychmiastowe zatrzymanie wszelkich postępowań windykacyjnych, sądowych, przedsądowych i komorniczych

Koniec z telefonami od pracowników firm windykacyjnych oraz niespodziewanych wizyt windykatorów terenowych. Ogłoszenie upadłości to także koniec z korespondencją wzywającą dłużnika do spłat zobowiązań w tym rat kredytowych i pożyczkowych. Wraz z orzeczeniem sądu zawieszone zostają także wszelkie postępowania sądowe toczące się wobec dłużnika. Ogłoszenie upadłości to także niezwłoczne zawieszenie egzekucji komorniczych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Z mocy prawa zwolnione zostają zablokowane przez komornika konta bankowe oraz dochody konsumenta w zakładzie pracy lub ZUS. I to niezależnie od źródeł chochodu, czy jest to umowa o pracę, umowa zlecenie czy emerytura lub renta. W momencie uprawomocnienia się postanowienia postępowania komornicze zostają trwale umorzone. Także koszty postępowań egzekucyjnych zostają umorzone na zasadach ogólnych, podobnie jak kredyty i pożyczki.

Umorzenie długów i spłata tylko części zobowiązań

Wszystkie długi zostaną umorzone, a zwłaszcza kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe. Sąd może wprawdzie wyznaczyć plan spłat zobowiązań, jednak będzie on dostosowany do faktycznych możliwości dłużnika. W praktyce comiesięczne spłaty to raptem odsetek faktycznej kwoty, jaką dłużnik musiałby płacić przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Wzmocnienie pozycji dłużnika wobec banków, firm pozabankowych i windykacyjnych

Prawdopodobieństwo zawarcia ugody z bankami, firmami pozabankowymi i windykacyjnymi znacząco wzrasta z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wszyscy wierzyciele będą zainteresowani spłatą jakiejkolwiek części długu, dlatego zgadzają się na daleko idące ustępstwa wobec dłużnika. Spłat dokonuje się jednak tylko w okresie maksymalnie do 7 lat od ogłoszenia upadłości. W 2020 roku po nowelizacji ustawy zwykle ten okres sąd ustanawia na 12, 24 lub 36 miesięcy. Okres 7 lat jest zarezerwowany dla dłużników, którzy doprowadzili do przekredytowania w efekcie rażącego niedbalstwa. Po tym czasie możemy już mówić o ostatecznym oddłużeniu. Więcej informacji o możliwych ugodach znajdziesz w naszym artykule poradnikowym Umorzenie długów oraz plan spłaty.

Wykreślenie dłużnika z rejestrów biur informacji gospodarczych i BIK

Zalety ogłoszenia upadłości to także wyczyszczenie informacji w biurach i bazach dłużników. Natomiast na wniosek osoby oddłużonej do usunięcia negatywnych wpisów zobowiązane są Biura informacji gospodarczych, w tym:

  • BIG InfoMonitor
  • BIG KRD (Krajowy Rejestr Długów)
  • ERIF
  • Biuro Informacji Kredytowej (BIK)
  • Inne bazy, w których umieszczeni zostali dłużnicy.

Dzięki wyczyszczeniu baz jako dłużnik będziesz mógł w pełni zawierać umowy życia codziennego, np. na abonament telefoniczny, internet czy telewizję cyfrową. Musisz pamiętać, że nie dzieje się tak jednak od razu. Często po ogłoszeniu upadłości, ale przyjęciu planu spłat do umorzenia dochodzi dopiero po jego realizacji. Wówczas przez okres spłat w świetle prawa zobowiązania są aktywne, niemniej dłużnik ich już nie spłaca oraz nie są naliczane odsetki.

Możliwość zawarcia związku małżeńskiego i zwolnienie z odpowiedzialności dzieci dłużnika

Wraz z ogłoszeniem upadłości sytuacja osoby zadłużonej względem członków rodziny oraz partnera życiowego staje się klarowna. Znika ryzyko współodpowiedzialności za długi osób najbliższych. Ma to zwłaszcza znaczenie dla osób, które chcą wejść w związek małżeńskim bez długów. Uniknięcie odpowiedzialności przez bliskich ma szczególne znaczenie także dla spadkobierców. Wprawdzie spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza ogranicza możliwą konieczność spłaty długów, niemniej procedura jest długotrwała i stresująca dla najbliższych.

Inne korzyści związane z oddłużeniem

Umorzenie długów to nie tylko zalety związane z łatwiejszym funkcjonowaniem ekonomicznym. Odzyskanie równowagi finansowej to tylko jeden z aspektów oddłużenia. Często pomijaną zaletą jest odzyskanie także równowagi psychicznej. Zwykle nie mówi się o tym, że przekredytowanie jest efektem depresji i złego stanu psychicznego. Posiadając długi często uważasz to za wstydliwy temat. Niewypłacalność, a zwłaszcza windykacja w powszechnym odbiorze są powodem do wstydu. Niejednokrotnie konsumencki ukrywają zadłużenie nawet przed najbliższymi członkami rodziny. Często także towarzyszy temu strach, ponieważ długi były zaciągane w tajemnicy. Umorzenie długów to przede wszystkim odzyskanie komfortu psychicznego. Chroniczny stres spowodowany długami, liczne telefony z windykacji, wezwania do zapłaty powodują rozstrój zdrowotny. Stres sprzyja schorzeniom układu sercowego oraz dalszemu pogarszaniu stanu zdrowia. Korzyścią ogłoszenia upadłości jest wstrzymanie wszelkich działań windykacyjnych. Natomiast finalne oddłużenie, które jest na końcu postępowania upadłościowego pozwala wrócić do normalnego funkcjonowania.

Czy mogę ogłosić upadłość w tajemnicy przed bliskimi?

Często otrzymujemy zapytania od zadłużonych osób czy mogą ogłosić upadłość bez informowania członków rodziny. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji musisz odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań. Z zasady postępowanie upadłościowe nie zakłada informowania najbliższych. Jednak w niektórych przypadkach rodzina z pewnością się o tym dowie. Jeżeli jesteś w związku z małżeńskim bez rozdzielności majątkowej, wówczas wspólność majątkowa podlega likwidacji. Podobnie, jeżeli jesteś współwłaścicielem. W takiej sytuacji pozostali właściciele zostaną powiadomieni o toczącej się sprawie. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli na przykład zaciągnąłeś lub zaciągałaś długi w tajemnicy, ale nie posiadasz majątku. Wówczas Twoi bliscy wcale nie muszą się o tym dowiedzieć. Istnieje jednak zawsze ryzyko, że Twoje do poinformowania Twoich bliskich dojdzie przez przypadek. Na przykład, jeżeli odbiorą pocztę lub otworzą drzwi listonoszowi, który będzie chciał Ci dostarczyć pismo z sądu. Warto pamiętać, że procedura upadłościowa jest z zasady stresująca. Jeżeli to możliwe zawsze jest lepiej, abyś porozmawiał lub porozmawiała z najbliższymi. Wsparcie rodziny jest szczególnie ważne w tym trudnym czasie. Niejednokrotnie Twoi bliscy wesprą Cię i pomogą Ci w przejściu przez całą procedurę.

Co to jest upadłość konsumencka?

Czytaj więcej

Konsekwencje ogłoszenia upadłości

Czytaj więcej

Czego unikać przed ogłoszeniem upadłości

Czytaj więcej