Długi - jak z nich wyjść i które nie podlegają umorzeniu?


Jakie długi nie

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone całkowicie lub częściowo. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie likwiduje długów wynikających:

  1. z postępowania karnego, 

Sąd nie umorzy wszelkich kar i grzywien oraz zasądzonych dłużnikowi zadośćuczynień za wyrządzone krzywdy,. Rozwiązaniem może być spłata podobnego zobowiązania w oparciu o kredyt/pożyczkę, a następnie umorzenie go w ramach upadłości

  1. alimentów

Również zasądzone alimenty wobec dzieci lub innych bliskich osób nie podlegają umorzeniu. Zobowiązania alimentacyjne niezmiennie będą ciążyć na dłużniki, nawet w przypadku ogłoszenia upadłości.

  1. renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci
  1. zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego

Wszelkie długi, które nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania nie zostaną umorzone. Obejmuje to także wierzycieli, którzy nie brali udziału w postępowaniu upadłościowym. W interesie osoby chcącej ogłosić upadłość jest zgłoszenie wszystkich zobowiązań u wszystkich wierzycieli.