• W wyniku ogłoszeniu upadłości wszystkie kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe zostają umorzone.

  • Umorzeniu podlegają także długi wobec osób prywanych, o ile zostały zgłoszone we wniosku.

  • Nie wszystkie długi można umorzyć – zobowiązania alimentacyjne czy kary z postępowania karnego nie są możliwe do uniknięcia.

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone całkowicie lub częściowo. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie likwiduje długów wynikających:

  • z postępowania karnego

    Sąd nie umorzy wszelkich kar i grzywien oraz zasądzonych dłużnikowi zadośćuczynień za wyrządzone krzywdy,. Rozwiązaniem może być spłata podobnego zobowiązania w oparciu o kredyt/pożyczkę, a następnie umorzenie go w ramach upadłości


  • alimentów

    Również zasądzone alimenty wobec dzieci lub innych bliskich osób nie podlegają umorzeniu. Zobowiązania alimentacyjne niezmiennie będą ciążyć na dłużniki, nawet w przypadku ogłoszenia upadłości


  • renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci

  • zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego.

Wszelkie długi, które nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania nie zostaną umorzone. Obejmuje to także wierzycieli, którzy nie brali udziału w postępowaniu upadłościowym. W interesie osoby chcącej ogłosić upadłość jest zgłoszenie wszystkich zobowiązań u wszystkich wierzycieli.

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Problem ze spłatą kredytu – co dalej?

Czytaj więcej

Antywindykacja – na czym polega

Czytaj więcej