• W wyniku ogłoszeniu upadłości wszystkie kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe zostają umorzone.

  • Pod umorzenie długu podlegają także długi wobec osób prywanych, o ile zostały zgłoszone we wniosku.

  • Nie działa to we wszystkich przypadkach – zobowiązania alimentacyjne czy kary z postępowania karnego nie są możliwe do uniknięcia.

Gdy niemożliwa jest dla Ciebie spłata wziętych pożyczek, a kredyty nie pozwalają Ci płacić za podstawowe życiowe potrzeby, warto jest rozważyć ogłoszenie upadłości. Dzięki temu możliwe jest umorzenie długów, częściowo lub pełne, a co za tym idzie, obietnica szybszej regeneracji finansowej i odzyskania stabilizacji życiowej. Opcja ta jest dostępna w większości przypadków, w których spłata kredytu, lub kredytów, wiązałaby się z pozostawieniem osoby fizycznej bez środków do życia, takich jak jedzenie lub ogrzewanie.

Kto decyduje się na ogłoszenie upadłości?

Coraz częściej osoby decydują się na taki tok działania w przypadku przekredytowania – czyli zaciągnięcia zbyt wielu pożyczek, by móc je dogodnie spłacić w umawianym wcześniej terminie. Również osoby, które obawiają się agresywnych działań ze strony komorników wybierają oficjalnie ogłosić upadłość, by, w razie takowych działań, posiadać podłoże prawne wobec niechcianych, i często nieoczekiwanych, napastujących podmiotów wysłanych przez wierzycieli.

Kto nie może ogłosić upadłości?

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone całkowicie lub częściowo. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej i nie likwiduje długów wynikających:

  • z postępowania karnego

    Sąd nie umorzy wszelkich kar i grzywien oraz zasądzonych dłużnikowi zadośćuczynień za wyrządzone krzywdy. Rozwiązaniem może być spłata podobnego zobowiązania w oparciu o kredyt/pożyczkę, a następnie umorzenie go w ramach upadłości.


  • alimentów

    Również zasądzone alimenty wobec dzieci lub innych bliskich osób nie podlegają opisywanej zasadzie. Zobowiązania alimentacyjne niezmiennie będą ciążyć na dłużniki, nawet w przypadku ogłoszenia upadłości


  • renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci

  • zobowiązań, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego

Wszelkie długi, które nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania również się nie kwalifikują. Obejmuje to także wierzycieli, którzy nie brali udziału w postępowaniu upadłościowym. W interesie osoby chcącej ogłosić upadłość jest zgłoszenie wszystkich zobowiązań u wszystkich wierzycieli.

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Problem ze spłatą kredytu – co dalej?

Czytaj więcej

Antywindykacja – na czym polega

Czytaj więcej