• Wyjście z długów można osiągnąć za sprawą kilku dróg - antywindykacji, negocjacji z wierzycielami oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

  • W wyniku ogłoszeniu upadłości wszystkie kredyty bankowe i pożyczki pozabankowe zostają umorzone. Ma to miejsce albo wraz z ogłoszeniem wyroku lub po realizacji zasądzonego planu spłat

  • Pod umorzenie długu podlegają także długi wobec osób prywatnych, o ile zostały zgłoszone we wniosku.

  • Nie działa to we wszystkich przypadkach – długi alimentacyjne czy kary z postępowania karnego nie są możliwe do uniknięcia.

Dlaczego wpadamy w długi?

Co raz więcej osób ma problem z przekredytowaniem, czyli brakiem możliwości spłacania rat kredytów i pożyczek. Wiele osób poszukuje informacji jak wyjść z długów. Nie zawsze zadłużenie jest wynikiem niewłaściwych decyzji finansowych. Długi, których nie jesteśmy w stanie spłacać są wynikiem także liberalnej polityki kredytowej instytucji finansowych, zwłaszcza pożyczkodawców. Choć to nie jedyny powód. Nie bez znaczenia w powstawaniu długów są także sytuacje życiowe, które zmuszają dłużników do zaciągania kolejnych zobowiązań. Często nie tylko dla siebie, ale także dla osób bliskich. Wiele długów wynika z chęci pomocy znajomych. Na przykład wzięcie kredytu dla kogoś z rodziny lub zostanie gwarantem lub żyrantem czyjegoś zobowiązania. To są sytuacje, które często początkują problemy finansowe i z czasem narastają doprowadzając do tzw. pętli kredytowej. Jeżeli znalazłeś się w podobnej sytuacji, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Należy pamiętać, że wyjście z długów wymaga, abyś podjął aktywne działania. Zwłoka i czekanie na dalszy rozwój wypadków, spowoduje że będzie Ci jeszcze trudniej pozbyć się długów.

Czym jest pętla kredytowa i jak z niej wyjść?

Pętla kredytowa jest pojęciem powszechnie używanym w przypadku osób, które doprowadziły do zadłużenia przerastającego ich możliwości finansowe. Schemat powstawania zadłużenia jest podobny. Początkowo zaciąga się kredyty, których spłacanie nie sprawia wielu problemów. Natomiast gdy okazują się niewystarczające, zaciągamy kolejne zobowiązania. Przez co udział comiesięcznych rat stanowi co raz większy udział w domowym budżecie. O pętli kredytowej możemy mówić w sytuacji, gdy pieniądze z kredytu lub pożyczki przeznaczamy na spłatę innych pożyczek. A także, gdy dochodzi środki z kredytu idą na spłacenie poszczególnych rat. Zwykle jest to oznaką znaczącego przekredytowania i jest ostatnim etapem schematu zadłużeniowego. Już wówczas powinieneś poradzić się specjalisty oddłużeniowego, z którym wspólnie ułożysz strategię wyjścia z długów.

Jeżeli natomiast zaciągałeś kredyty konsolidacyjne, czyli jednym kredytem spłacałeś inne, możesz ubiegać się o zwrot pobranych przez bank prowizji, a także kosztów ubezpieczenia. Nie spowoduje to, że nagle wyjdziesz z długów, natomiast da Ci chwilę oddechu poprzez dodatkowy zastrzyk gotówki. Więcej informacji znajdziesz na stronie zwroty kosztów i prowizji bankowych. Dodatkowe środki zawsze możesz przeznaczyć na działania oddłużeniowe, które pomogą Ci w całościowym wyjściu z długów. Jeżeli natomiast Twoja sytuacja jest bardzo trudna, warto abyś skorzystał z bezpłatnej pomocy. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Najważniejszym krokiem w wyjściu z zadłużenia, to właśnie podjęcie inicjatywy!

Jak wyjść z długów?

Gdy niemożliwa jest dla Ciebie spłata wziętych pożyczek, a kredyty nie pozwalają Ci płacić za podstawowe życiowe potrzeby, warto jest rozważyć ogłoszenie upadłości. Dzięki temu możliwe jest umorzenie długów, częściowo lub pełne, a co za tym idzie, obietnica szybszej regeneracji finansowej i odzyskania stabilizacji życiowej. Opcja ta jest dostępna w większości przypadków, w których spłata kredytu, lub kredytów, wiązałaby się z pozostawieniem osoby fizycznej bez środków do życia, takich jak jedzenie lub ogrzewanie. Natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy to nie jedyne rozwiązanie. Na uwagę zasługują rozwiązania oddłużeniowe, a w tym:

  • Antywindykacja
  • Restrukturyzacja zobowiązań, czyli negocjacje z wierzycielami
  • Umorzenie kosztów kredytu i kosztów windykacyjnych na drodze sądowej
  • Umorzenie zasadności kredytu – zwłaszcza gdy dług był sprzedany do firmy windykacyjnej

Aby wyjść z długów musisz dokonać szczegółowej analizy przyczyn powstania zadłużenia oraz swojej sytuacji życiowej. Każdy przypadek przekredytowania jest inny. Dlatego dla jednego lepszym rozwiązaniem będzie ogłoszenie upadłości, w innym przypadku skuteczniejsze będzie podważanie zasadności zobowiązania. Inaczej też działa się w przypadku osób posiadających majątek, a inaczej jeżeli dłużnik posiada np. nieruchomość. Podobnie jak inne strategie przyjmuje się dla osób z komornikiem, a inaczej dla osób, które jeszcze próbują spłacać raty kredytów i pożyczek.

Kto decyduje się na ogłoszenie upadłości?

Coraz częściej osoby chcące wyjść z długów decydują się na taki tok działania w przypadku przekredytowania – czyli zaciągnięcia zbyt wielu pożyczek, uniemożliwiających ich spłatę w umawianym wcześniej terminie. Również osoby, które obawiają się agresywnych działań ze strony komorników lub windykacji wybierają ogłoszenie upadłości. By w razie takowych działań, posiadać podłoże prawne wobec niechcianych, nieoczekiwanych i napastujących kontaktów ze strony wierzycieli. Natomiast należy pamiętać, że wyjście z długów oraz przerwanie pętli kredytowej wymaga podjęcia środków adekwatnych do sytuacji. Upadłość konsumencka nie jest dla osób, których majątek przekracza wartość długów. W takiej sytuacji należy podjąć działania antywindykacyjne, zwłaszcza negocjacje z wierzycielami.

Kto nie może ogłosić upadłości i które długi nie zostaną umorzone?

Ogromna większość długów, w tym kredyty i pożyczki zostają umorzone całkowicie lub częściowo. Niemniej ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie likwiduje długów wynikających z następujących źródeł.

z postępowania karnego i zadośćuczynienia

Sąd nie umorzy wszelkich kar i grzywien oraz zasądzonych dłużnikowi zadośćuczynień za wyrządzone krzywdy. W takiej sytuacji, jeżeli zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem oraz zostałeś zobowiązany przez sąd do naprawienia szkód – te długi nie zostaną umorzone. Podobnie w przypadku, gdy został wydany wyrok zgodnie z którym musisz naprawić szkodę. Na przykład w wyniku doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu, gdzie poszkodowanemu należy się zapłata. Rozwiązaniem może być spłata podobnego zobowiązania w oparciu o kredyt lub pożyczkę, a następnie umorzenie go w ramach upadłości. Wcześniej należy jednak skonsultować z prawnikiem strategię działania. Inaczej sąd może potraktować taki manewr jako działanie na szkodę wierzyciela.

alimentów

Również zasądzone alimenty wobec dzieci lub innych bliskich osób nie podlegają opisywanej zasadzie. Zobowiązania alimentacyjne niezmiennie będą ciążyć na dłużniku, nawet w przypadku ogłoszenia upadłości. Należy pamiętać także, że sądy negatywnie oceniają próbę uniknięcia spłat długów wynikających z alimentów. W wybranych przypadkach może to doprowadzić do oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości. Wówczas wyjście z długów będzie znacznie utrudnione.

renty i obowiązku naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci

W sytuacji gdy, spowodowałeś wypadek lub doprowadziłeś do pogorszenia stanu zdrowia, wszelkie długi z tego tytułu nie zostaną umorzone.

długi, których dłużnik nie ujawnił w trakcie postępowania upadłościowego

Wszelkie długi, które nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania również się nie kwalifikują. Obejmuje to także wierzycieli, którzy nie brali udziału w postępowaniu upadłościowym. W interesie osoby chcącej ogłosić upadłość jest zgłoszenie wszystkich zobowiązań u wszystkich wierzycieli. Dlatego ważnym jest przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dokonać całkowitego spisu zobowiązań. Można tego dokonać zarówno poprzez kontakt ze wszystkimi bankami i firmami pożyczkowymi ustalając saldo do spłaty. Niemniej zalecamy, abyś Ty lub Twój prawnik wystąpił do biura informacji gospodarczych z żądaniem ujawnienia danych na Twój temat. To pozwoli utworzyć rzetelne spis Twoich długów oraz wierzycieli i zminimalizuje ryzyko niepełnego oddłużenia.

Bezpodstawne nękanie przez windykację

Czytaj więcej

Problem ze spłatą kredytu – co dalej?

Czytaj więcej

Antywindykacja – na czym polega

Czytaj więcej