No more posts

Przejdź do kalkulacji

Etapy ogłoszenia upadłości konsumenckiej na Przekredytowani.pl:upadłość konsumencka Wrocław

Sprawdź bezpłatnie możliwość przeprowadzenia upadłości konsumenckiej

Wprowadź za pomocą naszego formularza bezpłatny i niezobowiązujący wniosek o sprawdzenie możliwości przeprowadzenia Twojej upadłości – Wykonaj bezpłatną analizę.

W ciągu 24 godzin przeanalizujemy Twoją sytuację oraz udzielimy Ci rzetelnej informacji czy w Twoim przypadku przeprowadzenie upadłości jest możliwe i z jakim prawdopodobieństwem zakończy się sukcesem. Poinstruujemy Cię jakie dokumenty powinieneś skompletować, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo ogłoszenia upadłości. Jeżeli szanse na ogłoszenie upadłości będą niewielkie, powiemy Ci o tym sugerując inne dostępne możliwości prawne, takie jak mediacja z wierzycielami lub zgłoszenie sprzeciwu od nakazów zapłaty.

Na tym etapie szczegółowo opowiemy Ci o postępowaniu upadłościowym oraz odpowiemy na Twoje wszystkie pytania – pozostajemy do Twojej dyspozycji na cały czas prowadzonego postępowania.

oddłużanie Wrocław

Spotkanie z prawnikiem

W dogodnym dla Ciebie terminie umawiamy spotkanie z prawnikiem, który będzie już znał Twoją sytuację. W trakcie spotkania możesz go pytać o wszystko. Nasz prawnik przedstawi Ci krok po kroku cały proces upadłościowy i solidnie przygotuję Cię do niego pod każdym względem. Dopiero po spotkaniu decydujesz czy wnioskujesz o ogłoszenie upadłości.

upadłość konsumencka łódź i bydgoszcz

Prowadzenie Twojej sprawy o upadłość konsumencką

Nasz prawnik napisze oraz złoży w Twoim imieniu wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu z zachowaniem najlepszych praktyk prawniczych. W zakres usługi wchodzi także pełna reprezentacja przed sądem, a także pełna wymiana korespondencji z sądem oraz odpowiadanie na wątpliwości sądy. Jeżeli decyzja sądu zapada na rozprawie z Twoim udziałem (niektóre sądy stosują taką praktykę), wówczas nasz prawnik przygotuje Cię do niej instruując jakich pytań możesz się spodziewać oraz jak na nie odpowiadać.

Na każdym etapie prowadzonej sprawy masz zagwarantowane pełne wsparcie naszego adwokata oraz naszej infolinii.

oddłużanie łódź i bydgoszcz

Zakończenie sprawy – umorzenie długów i nowy start

Zakończenie sprawy – po zakończeniu procesu i ogłoszenia wyroku w sprawie Twojej upadłości konsumenckiej zajmujemy się także formalnościami związanymi z czynnościami dotyczącymi ogłoszonej upadłości (jak np. pomoc przy likwidacji majątku w przypadku jego istnienia oraz harmonogramu spłaty zobowiązań ustalonego przez Sąd).


UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, na którym dochodzi do umorzenia części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wniosek o przeprowadzenie upadłości konsumenckiej składa osoba, która jest niewypłacalna. Przez niewypłacalność rozumie się stan, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań, czyli spłacać comiesięcznych rat kredytów bankowych, pożyczek pozabankowych czy innych długów należących do firm windykacyjnych. Przyjmuje się, że niewypłacalnym jest konsument, który ma ponad 3-miesięczne opóźnienia. Niewypłacalnością jest także sytuacja, w której klientowi posiadającemu długi, nie starcza środków na zakup środków codziennego użytku.

ODDŁUŻANIE

Polskie prawo w ostatnich latach staje się coraz bardziej liberalne dla osób zadłużonych. Dzięki temu proces ten jest dla dłużnika łatwo osiągalny. Obecne zmiany dotyczące ustawy znoszą wymóg posiadania majątku, mającego zaspokoić wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Nowe przepisy pozwalają, również dłużnikowi, na osobiste przeprowadzenie likwidacji majątku oraz samodzielne wysunięcie propozycji spłaty i zaproponowanie warunków porozumienia z wierzycielami. Dla wielu osób upadłość konsumencka staje się jedyną możliwością likwidacji dotychczasowego zadłużenia oraz gwarantuje życie bez długów.

Główne miasta, które obejmuje nasza działalność to: Wrocław, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Jarosław, Przeworsk. Jeśli są Państwo zainteresowani, aby z naszą pomocą przeprowadzić tzw. oddłużanie, zapraszamy do kontaktu!