Wniosek o upadłość - czego należy unikać?


stop

Sąd rozpatrując Twój wniosek o upadłość będzie zwracał szczególną uwagę na okres poprzedzający złożenie wniosku. 

  1. Nie zaciągaj kolejnych kredytów/pożyczek. Jeśli sąd stwierdzi, że na niedługo przed złożeniem wniosku świadomie zacząłeś zaciągać nowe zobowiązania – może odrzucić Twój wniosek blokując Ci ogłoszenie upadłości na 10 lat.
  2. Nie pożyczaj pieniędzy od osób trzecich, nie deklaruj wysokości swojego dochodu i sumy kwoty miesięcznych zobowiązań
  3. Nie zmieniaj swojego statusu cywilnego – nie zawieraj związku małżeńskiego, a także nie decyduj się na rozwód
  4. Nie dokonuj przeniesienia praw własności na osoby trzecie
  5. Nie dokonuj ustanowienia rozdzielności majątkowej
  6. Nie ignoruj korespondencji sądowej, egzekucyjnej (komorniczej), windykacyjnej
  7. Nie informuj nikogo, zwłaszcza wierzycieli, o chęci ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  8. Nie zmieniaj pracy, postaraj się utrzymać rodzaj dochodu jaki w ostatnim czasie otrzymywałeś
  9. Nie zrzekaj się jakichkolwiek czynności majątkowych (spadki, darowizny)