Jak to dziala?

Bezpłatnie analizujemy Twoją umowę kredytową lub pożyczkową. Niezwłocznie poinformujemy Cię, jaką kwotę zwrotu możesz uzyskać.

Podpisujesz pełnomocnictwo, które umożliwi nam wystąpienie do banku o zwrot w Twoim imieniu. Prowadzimy działania mające na celu wyegzekwowanie.

Uzyskany zwrot przelewamy na Twoje konto pomniejszony o naszą prowizję. Od teraz możesz się cieszyć.

Zgodnie z wyrokiem unijnego trybunału (TSU) z września 2019 r. wszystkie kredyty i pożyczki spłacone przed czasem podlegają proporcjonalnemu zwrotowi kosztów prowizji i ubezpieczenia. Banki przez całe lata utrzymywały, że prowizja jest płatna jednorazowo niezależnie od okresu obowiązywania pożyczki lub kredytu. Budziło to wiele kontrowersji, ponieważ banki często wabiły reklamami klientów wskazując bardzo niskie oprocentowanie, naliczając jednocześnie wysokie prowizje. Sąd unijny opowiedział się po stronie kredytobiorców, umożliwiając kilkuset tysiącom Klientom żądanie zwrotu. Praktyka banków jest różna – niektóre przyznają zwroty łatwiej, z innymi trzeba prowadzić kilkuetapową korespondencję. Niewątpliwie, wyrok TSUE bardzo ułatwia uzyskanie zwrotu.


Kiedy możesz starać się o zwrot kosztów kredytu od banku lub firmy pożyczkowej?

  • Jeżeli zaciągnąłeś kredyt później niż w grudniu 2011 r.
  • Jeżeli kwota kredytu nie przekroczyła 255 550 zł
  • Jeżeli spłaciłeś kredyt lub pożyczkę przed czasem – nieważne czy spłaty dokonałeś ze środków własnych, inną pożyczką czy kredytem konsolidacyjnym


Co możemy dla Ciebie zrobić?

  • Dokonujemy bezpłatnej analizy Twojej umowy kredytowej
  • Zajmujemy się wszystkimi formalnościami
  • Uzyskamy dla Ciebie zwrot prowizji bankowej i zwrot ubezpieczenia kredytu
  • Nie ponosisz żadnych kosztów – nasze wynagrodzenie stanowi niewielki % uzyskanego dla Ciebie zwrotu i jest należne tylko w przypadku sukcesu

Załącz pliki *

Zgodnie z zasadami Polityki Prywatności zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - przedsiębiorcę Paweł Czarny. Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych zaufanym Partnerom, współpracującym Kancelariom prawnym.