Usługi prawne na rynku pośrednictwa finansowego -

9 lipca 20192
posrednictwo-finansowe.jpg

W dobie co raz trudniejszego rynku kredytów i pożyczek gotówkowych Pośrednicy finansowi poszukują dodatkowych form zarobkowania. Często do sprzedaży włącza się ubezpieczenia lub otwiera punkty kasowe, które stanowią dodatkowe źródło dochodu. Dodatkowo nowe produktu to także poszerzenie bazy potencjalnych Klientów na usługi finansowe. Czy jest miejsce na usługi prawne w pośrednictwie finansowym? Czy klienci rynku finansowego mogą być zainteresowani otrzymaniem pomocy prawnej za pośrednictwem zaufanego Doradcy kredytowego? Artykuł poświęcamy rozważaniom przyszłości rynku pośrednictwa w Polsce, w kontekście rozszerzania oferty produktowej.

Jakie produkty swoim Klientom oferuje pośrednictwo finansowe?

Dominującą ofertę w biurach pośrednictwa finansowego od lat stanowią produkty gotówkowe – kredyty i pożyczki pozabankowe. Najbardziej dynamiczny rozwój branży przypadł na okres 2013 – 2017, który sprzyjał rozkwitowi branży pożyczkowej. Zwłaszcza firmy pozabankowe prowadziły intensywną ekspansję rozwijając ofertę po przez zwiększanie kwot pożyczek oraz upowszechniając oświadczenie o dochodach, jako formę uwiarygodnienia źródła dochodu Klienta. W efekcie Klienci, którzy ze względu na rygorystyczną politykę banków byli wykluczeni z możliwości zawierania nowych umów kredytowych, zyskali swobodę zaciągania zobowiązań przy minimum formalności. To bezsprzeczna korzyść rynkowa, która przywróciła wielu Klientom możliwość legalnego pożyczania. Niemniej jednak, pewien segment Klientów zaczął się zadłużać nie bacząc na konsekwencje. Chcąc zachować płynność finansową jedynym rozwiązaniem dla Klientów było zaciąganie kolejnych pożyczek przeznaczonych na spłatę poprzednich zobowiązań. W efekcie wielu wpadło w pętlę kredytową doprowadzając się do wykluczenia nawet z finansowania pozabankowego.

Problem dostrzegło także państwo instytucjonalne, które od dłuższego czasu dąży do ograniczenia działalności instytucji finansowych, w konsekwencji także rynku pośrednictwa. Niezależnie od tego w jakim zakresie rząd uchwali nowelizację tzw. Ustawy antylichwiarskiej, można spodziewać się, że spowoduje to obostrzenie obecnie obowiązujących zasad. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania zwiększające kontrolę państwa nad rynkiem pożyczkowym i pośrednictwa, a także spowodują większe lub mniejsze ograniczenie dotychczasowej działalności instytucji finansowych.

Pomoc prawna u Pośrednika finansowego?

W tym kontekście wielu Pośredników stanie przed koniecznością albo zamknięcia dotychczasowych placówek kredytowych, albo rozszerzenia oferty produktowej, dzięki której poszerzą grupę obsługiwanych Klientów. Jednym z rozwiązań jest włączenie usług prawnych, którymi potencjalnie mogą być zainteresowani dotychczasowi beneficjenci rynku pośrednictwa finansowego. Wielu Klientów znajdujących się w spirali zadłużenia, nie będzie realnie w stanie samodzielnie wyjść z długów, a tym samym powrócić do korzystania z kredytów i pożyczek pozabankowych. Równolegle do ograniczania sprzedaży produktów finansowych, państwo liberalizuje prawne rozwiązania oddłużeniowe – zwłaszcza procedurę upadłościową (upadłość konsumencka), jak i działań restrukturyzacyjnych (negocjacje z wierzycielami). Wielu spośród Klientów nie zdaje sobie sprawy, że często istnieje możliwość podważenia zasadności ich wierzytelności ze względu na ponadustawowe koszty finansowania lub windykacyjne. Niejednokrotnie umowy kredytowo-pożyczkowe zawierają sprzeczne z obowiązującym prawem zapisy, które także podlegają podważeniu. Zwykle część, zwłaszcza starszych długów podlega przedawnieniu, o ile Klient lub Kancelaria prawna w jego imieniu podniesie ten fakt przed wierzycielem.

Zwłaszcza tą najbardziej przekredytowaną grupę Klientów charakteryzuje stosunkowo niska świadomość prawna. Można założyć, że wielu z nich nie będzie poszukiwać pomocy i dostępu do informacji prawnej. Potencjalnie rynek pośrednictwa finansowego może być dobrym „pomostem” łączącym Klientów potrzebujących wsparcia prawnego z profesjonalnymi kancelariami prawniczymi, specjalizującymi się w działaniach oddłużeniowych. Takie usługi stanowią także komplementarne uzupełnienie oferty finansowej, zwłaszcza w kontekście rosnącego problemu zadłużenia Polaków i kurczącego się rynku pośrednictwa finansowego.

Autor: Paweł Czarny

 

admin


2 comments

 • Mateusz

  14 stycznia 2020 at 16:40

  Interesujące podejście do tematu. Dobrze się czyta.

  Reply

  • admin

   17 stycznia 2020 at 14:20

   Dziękujemy za uwagę – w tym kierunku zmierzają zarówno zmiany prawne, jak i rynek. Podobnie jak usługi bankowe z czasem zaczęły wychodzić z banków na rzecze pośredników, tak i usługi prawne zaczną wychodzić (przynajmniej częściowo) z kancelarii prawnych. Czym łatwiejszy dostęp do usług prawnych, tym wyższa świadomość społeczna.

   Reply

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką *