Najczęściej zadawane pytania

Upadłość konsumencka

Nie zawsze. Wszystko zależy od Twojej sytuacji, a zwłaszcza od wysokości zadłużenia i wysokości dochodu. Bardzo istotny jest także stan Twojego majątku. Jeżeli wartość Twojego majątku jest wyższa niż długów, nie powinieneś rozważać ogłoszenia upadłości, ponieważ nie jest to dla Ciebie korzystne rozwiązanie – stracisz majątek. Odstępstwem od tej reguły jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z tzw. propozycjami układowymi – w tej sytuacji zobowiązujesz się do częściowej spłaty zobowiązań z zachowaniem majątku, pod warunkiem, że Twoi wierzyciele przystaną na ten układ.
Najczęściej tak. Jednak w skład majątku wchodzą najbardziej jego wartościowe elementy, jak mieszkanie, dom, wartościowy samochód. Sąd nie uwzględnia środków codziennej potrzeby, jak pralka, lodówka, telewizor, ubrania, itd.
Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność, czyli brak możliwości spłacania na bieżąco swoich zobowiązań. Czyli Twój musi być nie wystarczający na opłacenie wszystkich zobowiązań z jednoczesnym utrzymaniem się i opłaceniem rachunków. W Twojej historii musi się także znaleźć jakaś okoliczność, która wpłynęła na powstanie zadłużenia. Niezależnie od tego w marca 2020 roku ustawa o prawie upadłościowym została zliberalizowana, dzięki czemu znacznie łatwiej jest ogłosić upadłość.
Przyjmuje się, że musi minąć min. 3 miesiące bez opłacania rat kredytów i pożyczek. W praktyce ten termin jest ruchomy i uzależniony od sytuacji Klienta. W niektórych przypadkach upadłość można ogłosić nawet jeżeli pierwsze problemy zaczęły się wiele lat wstecz.
Nie zawsze. W wielu przypadkach, zwłaszcza jeżeli dochód dłużnika jest niski, sąd ogłaszając upadłość jednocześnie dokonuje umorzenia długów. Natomiast często sąd na wniosek syndyka przyjmuje tzw. plan spłat, czyli zobowiązanie miesięcznie jakie będzie odprowadzane na poczet zaspokojenia wierzycieli. Niemniej, kwota jaką zasądzi sąd będzie zawsze nieporównywalnie niższa, aniżeli gdybyś miał regulować samodzielnie całe zadłużenie. Sąd uwzględnia także Twoją sytuację życiową oraz potrzeby, np. koszty związane z wynajmem mieszkania. Maksymalny okres spłat według nowego prawa może wynosić do 7 lat.
Zdecydowanie nie. Jeżeli spłacasz raty kredytów i pożyczek na niedługo przed ogłoszeniem wniosku o upadłość, ryzykujesz że sąd odrzuci ten wniosek ze względu na niedopełnienie warunków formalnych. Natomiast wszelkie inne opłaty, jak czynsz, media, gaz powinieneś opłacać na bieżąco.
Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest bardzo zła, nie ma większego znaczenia czy będziesz odpowiadał na kontakty ze strony windykatorów. Natomiast, jeżeli Twoje dochody są wyższe i zajdzie potrzeba porozumienia się z wierzycielami, lepiej żeby mieli możliwość skontaktowania się z Tobą. Co ważne, zawsze należy odbierać korespondencję listową poleconą. To może być wezwanie do zapłaty, pismo z sądu informujące o wyroku lub pozwie przeciwko Tobie, czy informacja o zajęciu komorniczym. Na tą korespondencję szczególnie trzeba uważać, bowiem wymagają one odpowiedzi z Twojej strony. Pozwolą także odroczyć wiele płatności lub przesunąć w czasie egzekucje komornicze. Dzięki temu gwarantujesz sobie więcej czasu na ogłoszenie upadłości lub podjęcie innych działań antywindykacyjnych.
Od marca 2020 roku znacznie łatwiej jest ogłosić upadłość. Jeżeli Twoje zadłużenie powstało w wyniku skrajnie nieracjonalnego działania lub zaciągania kredytów z zamiarem ich niespłacenia, ryzykujesz że sąd na wniosek syndyka oddali Twój wniosek. Natomiast w obecnym porządku prawnym, przy dobrze przygotowanym wniosku, powinieneś
Jeżeli posiadasz współwłasność, np. udział w mieszkaniu lub domu, musisz się liczyć z tym, że Twoja część wejdzie do masy upadłościowej. Wówczas syndyk będzie dążył do zlicytowania Twojej części. W praktyce jest to bardzo trudne, ponieważ nikt nie chce kupić części mieszkania lub domu. W podobnych przypadkach należy za pośrednictwem współwłaścicieli lub zaufanych osób odkupić na drodze licytacji Twoją część. Każdy przypadek należy jednak rozpatrywać indywidualnie.
Tak, pod warunkiem że majątek stał się wspólną własnością w trakcie trwania małżeństwa. Jeżeli natomiast małżonkowie weszli w stan małżeński posiadając już odrębny majątek, wówczas nie zostanie od zaliczony na poczet masy upadłościowej.
Nie. Ryzykujesz wówczas, że sąd może potraktować taką transakcję jako próba świadomego niespłacenia wierzycieli. Dodatkowo wierzyciele mogą Cię oskarżyć w ramach tzw. skargi pauliańskiej, co może spowodować nawet zarzuty karne.

Obsługa klienta

Naszą misją jest podnoszenie świadomości prawnej Polaków. Zaczęliśmy działać na początku 2019 roku, w którym obserwowaliśmy niekontrolowany wzrost liczby firm pozabankowych. W efekcie kredyty i pożyczki otrzymywał niemal każdy, niezależnie od dochodów. Wielu spośród naszych czytelników posiadając np. 1500 zł dochodu miesięcznie, posiada lub posiadała 6000 – 7000 zł rat miesięcznie. W odpowiedzi na nieuczciwą w naszej ocenie politykę firm pozabankowych oraz arogancję instytucji finansowych, zaczęliśmy udzielać nieodpłatnych konsultacji telefonicznych. Jednak wielu z naszych późniejszych Klientów, obawiała się lub nie miała kompetencji na samodzielne poprowadzenie sprawy. Dlatego rozszerzaliśmy naszą działalność o świadczenie pomocy prawnej, selekcjonując do tego ekspertów z całej Polski.
Ponieważ są starannie wyselekcjonowani. Stale mierzymy skuteczność naszych Kancelarii i jeżeli okazuje się, że Klienci są niezadowoleni lub skuteczność spada – niezwłocznie kończymy współpracę z danym prawnikiem. Przez niemal półtora roku udało nam się wyselekcjonować grupę prawdziwych ekspertów, w tym doradców restrukturyzacyjnych i syndyków, którzy znają proces upadłościowy od podszewki.
W naszej ocenie skuteczna pomoc wymaga poznania swojego prawnika. Działania antywindykacyjne i oddłużeniowe są często stresujące dla naszych Klientów. Dlatego wychodzimy z założenia, że każdy Klient musi poznać swojego pełnomocnika oraz musi mieć poczucie, że w każdej chwili może się z nim skontaktować.
Praktycznie w całej Posce, tzn. w każdym mieście wojewódzkim. Więcej o naszych lokalizacjach przeczytasz w zakładce „Spotkaj się z prawnikiem”

Upadłość przedsiębiorcy

Tak. Należy jednak rozważyć, czy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie warto skłonić się ku upadłości konsumenckiej. Znowelizowana ustawa w marcu 2020 roku daje taką możliwość. Nie jest to możliwe zawsze, ale w wybranych przypadkach znacznie obniża koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
Po upływie 3 miesięcy od utraty płynności, masz tylko 30 dni na ogłoszenie wniosku. W przypadku upadłości gospodarczej jest bardzo ważne, aby dotrzymać tych terminów. W przeciwnym wypadku ogłoszenie upadłości firmy nie będzie możliwe.
Poza umowami kredytowymi lub innymi dokumentami potwierdzającymi zaległości, np. wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego, powinieneś wykazać swoje dochody i zysk lub stratę. Najwłaściwszymi dokumentami będą coroczne deklaracje podatkowe, czyli potocznie mówiąc PITy. Dodatkowo warto załączyć wszelkie dokumenty, które wskazują na powody niewypłacalności, aby zmaksymalizować szansę na ogłoszenie upadłości.
Z chwilą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie należy także zawieszać jej w CEIDG lub KRS, czy tym bardziej ją zamknąć. W tym czasie należy poczekać na rozpoznanie Twojej sprawy przez sąd i ogłoszenie wyroku.
Jeżeli posiadasz majątek, zostanie on zlikwidowany przez syndyka. Nie ma większego znaczenia, czy majątek jest zarejestrowany na Ciebie, jako osobę fizyczną (konsumenta) czy na działalność gospodarczą. Jest bardzo istotnym, aby wcześniej dokonać analizy opłacalności ogłoszenia upadłości.

Zwroty za spłacony kredyt

Zwrot należy Ci się za każdy spłacony przed czasem kredyt lub pożyczkę pozabankową. Niezależnie czy spłaciłeś kredyt własnymi środkami, czy w efekcie zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego. Zgodnie z orzeczeniem trybunały unijnego (TSUE) banki i firmy pozabankowe są zobowiązane do zwrotu kosztów każdemu, kto zaciągnął kredyt po 18 grudnia 2011 roku.
Najprościej mówiąc, trybunał podważył prawo banków do naliczania prowizji niezależnie od okresu, w którym dysponowałeś środkami z kredytu. Jeżeli zaciągnąłeś kredyt na 2 lata, bank policzył Ci prowizję w wysokości np. 6 000 zł. Natomiast jeżeli spłaciłeś kredyt po 1 roku, wówczas połowa tej prowizji należy Ci się spowrotem.
Uzyskanie zwrotu dotyczy wszystkich kredytów i pożyczek pozabankowych zaciągniętych po 18 grudnia 2011 roku.
We wniosku należy wskazać dokładnie na zwrot w jakiej wysokości liczysz. W przeciwnym wypadku banki policzą według swoich kryteriów znacznie zaniżając należną Ci kwotę. Podstawą wyliczenia kwoty do zwrotu jest ustalenie proporcji naliczenia prowizji i ubezpieczenia.
Nie wszystkie robią to od razu. Niektóre spośród nich szybko dokonują zwrotu pod warunkiem dopilnowania formalności, inne natomiast grają na zwłokę. Banki potrafią kwestionować wniosek Klienta ze względu na czas udzielenia kredytu. Nie należy się jednak poddawać, bowiem to są pieniądze które Ci się należą. Banki natomiast będą wykorzystywać każdy kruczek, aby nie zwrócić Ci Twoich pieniędzy.
Tak. Zaciągając kredyt konsolidacyjny najpewniej spłaciłeś kilka mniejszych kredytów. Za każdy z nich należy Ci się zwrot.

Napisz do nas - odpowiemy na każde Twoje pytanie!

Zgodnie z zasadami Polityki Prywatności zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - przedsiębiorcę Paweł Czarny. Ponadto wyrażam zgodę na powierzenie przetwarzania moich danych osobowych zaufanym Partnerom, współpracującym Kancelariom prawnym.