Przesłanki do ogłoszenia upadłości -


Utrata pracy



Choroba



Śmierć bliskiej osoby



Hazard



Przekredytowanie / Pętla długów



Długi z poręczenia



Niesamodzielność



Odziedziczone długi