Nie mam na raty. Co robić dalej? - Przekredytowani

Brak możliwości spłaty rat zobowiązań to poważny problem. Zobacz co zrobić, gdy nie masz środków na zapłatę raty.

Nie mam na raty – jak wskazują statystyki, Polacy coraz bardziej zadłużają się. Niezaprzeczalnie wiele osób próbuje żyć ponad stan, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, ze skutków takiego działania. Szczególnie niebezpieczne są łatwo dostępne pożyczki, które udzielane są bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o dochodach, sprawdzania historii kredytowej. Należy zwrócić uwagę, że tak łatwo dostępne pożyczki najczęściej mają jedną wadę – są wysokooprocentowane, w związku z czym trzeba spłacić nawet dwukrotność kwoty, która została pożyczona. Spirala zadłużenia prowadzi do ogromnego zadłużenia oraz powstania sytuacji, w której dłużnicy czują się bez wyjścia, a firmy windykacyjne stale kontaktują w celu odzyskania należności.

Nie mam na raty

Co zrobić, gdy nie mam na raty?

Wyróżnić można wiele rozwiązań, które może podjąć dłużnik, gdy nie posiada środków na spłatę zobowiązań. Niestety większość z nich przyniesie zamierzone efekty tylko w sytuacji, gdy dłużnik posiada środki, aby dokonywać jakiekolwiek spłaty. Najczęściej rozwiązania te polegają bądź na odroczeniu terminu płatności raty, bądź spłaty rat w mniejszej wysokości, ale przez dłuższy czas.

Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacji, w której słowa „nie mam na raty” oznaczają, że dłużnik w ogóle nie posiada środków na spłatę zobowiązań. W takiej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z tymże im działania zostaną podjęte wcześniej, tym lepiej. Zwlekanie prowadzi wyłącznie do coraz większego zadłużenia.

Nie mam na raty co zrobić

Oddłużenie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Nie mam na raty – w takiej sytuacji najlepiej jak najszybciej podjąć działania, zamiast czekać aż długi urosną jeszcze większe. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, a przedsiębiorca musi wcześniej zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, choć w przypadku byłych przedsiębiorców sytuacja dot. ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest nieco bardziej skomplikowana i związana z koniecznością wypełnienia obowiązku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.

Należy jednak pamiętać, że nawet po ogłoszeniu upadłości nie wszystkie długi podlegają umorzeniu, są to zobowiązania:

  • O charakterze alimentacyjnym,
  • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
  •  do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  •  do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
  • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
  • których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu,
  • powstałe po ogłoszeniu upadłości.