Nadchodzi rewolucja w upadłości konsumenckiej - rok 2019!

4 lutego 20190
Rewolucja.jpg

Upadłość konsumencka to rozwiązanie, z którego co roku regularnie korzysta co raz większa rzesza Polaków. W 2016 roku było to ponad 4400 osób, w 2015 roku już 5500, a wstępne szacunki wskazują, że rok 2018 będzie rekordowy pod tym względem i może oddłużyć nawet 7000 osób! Ta liczba będzie galopować, ponieważ Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację projektu ustawy, z której zniknie zapis o „rażącej niedbałości” dłużnika. Co to oznacza dla potencjalnego konsumenta? Zapraszamy do artykułu!

 

Teoretycznie upadłość konsumencka w Polsce jest dostępna od wielu lat, niemniej poprzez szereg zawiłych wymagań, w praktyce była martwym rozwiązaniem. Upadłość ogłaszało wówczas maksymalnie kilkadziesiąt osób w skali roku i to tylko w wyniku losowych i niezawionionych okoliczności, jakie doprowadziły do wzrostu zadłużenia.  Sytuacja uległa zmianie w 2015 roku, w którym znacząco złagodzono warunki jakie musiał spełnić dłużnik. W efekcie tych zmian ilość spraw rozstrzyganych na korzyść dłużników lawinowo zaczęła rosnąć. Ustawa w dalszym ciągu nie jest jednak idealna, ponieważ zawiera w sobie kilka niewystarczająco precyzyjnych kwestii, takich jak np. konsekwencje upadłości dla małżonków. Wiele spośród tych kwestii podlega interpretacji sędziego prowadzącego postępowanie. Wszelkie te kwestie zdaje się uregulować nadchodząca nowelizacja, która „uzbroi” dłużników w potężną broń w ogłaszaniu upadłości konsumenckiej.

 

„Rażąca niedbałość”, jako główne kryterium.

Sąd na rozprawie szczegółowo bada okoliczności, w jakich konsument zaczął się zadłużać. Wiele spośród przesłanek, takich jak utrata pracy, zły stan zdrowia dłużnika lub osoby bliskiej czy nawet kredyt zawarty we frankach szwajcarskich stanowi wystarczającą przyczynę sytuacji, w jakiej znalazła się dana osoba. Istnieje jednak kluczowa kategoria określana w ustawie „rażącą niedbałością” – sąd sprawdza czy zadłużenie nie wynika ze świadomych działań dłużnika na niekorzyść wierzycieli lub czy nie zadłużał się z zamiarem niespłacania swoich zobowiązań. Odpowiedni zapis brzmi „Sąd oddala wniosek… jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. W praktyce jednak ciężko jest rozsądzić o faktycznych przyczynach rosnącego zadłużenia, dlatego najbliższa ma zlikwidować ten zapis. Oznacza to, że na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką mogą liczyć nawet osoby, które świadomie doprowadziły do zadłużenia. Nie ulega wątpliwości, że zamiarem rządzących jest szerokie umożliwienie Polakom oddłużenia i redukcja poziomu ich zadłużenia.

 

Możliwe drogi upadłości

Zgodnie z projektem winę konsumenta w zadłużaniu ocenia się w trakcie rozprawy sądowej na etapie ustalania planu spłaty. Po poinformowaniu wierzycieli o zgłoszeniu wniosku o upadłość konsumencką, sąd będzie decydował o winie dłużnika w oparciu o sytuację finansową dłużnika zbadanej przez syndyka, informacji konsumenta, a także wierzycieli.

Dłużnik będzie mógł skorzystać z trzech dróg do ogłoszenia upadłości, w zależności od jego sytuacji:

  1. Częściowa spłata

Jeżeli sytuacja finansowa dłużnika umożliwia częściowe spłacenie długów, wówczas sąd ogłosi plan spłaty, który należy realizować z każdym miesiącem. Konsument będzie regulował część swoich długów i corocznie raportował swoje zeznanie podatkowe. Plan spłaty jest ustalany w korespondencji z faktycznymi możliwościami dłużnika.

  1. Umorzenie długów bez planu spłat

Ta opcja dotyczy dłużników niezdolnych do regulowania jakichkolwiek spłat. Ten tryb ma jednak być zarezerwowany dla wyjątkowych przypadków.

  1. Warunkowe umorzenie zobowiązań

Jeżeli dłużnik przez wzgląd na swoją sytuację osobistą i finansową nie jest w stanie czasowo spłacać swoich zobowiązań, to możliwe będzie warunkowe umorzenie zobowiązań. Jeżeli jednak sytuacja dłużnika ulegnie poprawie, to na wniosek wierzycieli sąd może uchylić postanowieniu o warunkowym umorzeniu zobowiązań. Taka sytuacja będzie miała także miejsce, z chwilą gdy dłużnik świadomie zataił informacje o swojej sytuacji.

 

Rozwiązania dla osób o wyższych dochodach lub majątku

Projekt ustawy przewiduje także specjalne, rozwiązania dla osób o wyższych dochodach, tzn. dla osób osiągających dochody powyżej średniej krajowej. Sąd wyznacza wówczas konsumentowi doradcę, który z wspólnie z konsumentem i wierzycielami uzgodnią gotową propozycję układu. Wówczas na okres 3 miesięcy sąd zawiesza postępowania egzekucyjne i uchyla dokonane zajęcia. W drodze kompromisu, dłużnik zachowuje posiadamy majątek i przez okres 5 lat realizuje postanowienia propozycji układowej.

Podsumowanie

Podsumowując – ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest w Polsce co raz powszechniejszym rozwiązaniem oddłużenia, a w świetle nadchodzących zmian będzie się popularyzować jeszcze bardziej. Pomimo trwających konsultacji z bankami i firmami pozabankowymi należy się jednak spodziewać znacznie uproszczonej procedury już od początku 2019 roku. Niezależnie od intencji rządzących beneficjentami nadchodzących zmian będą zdecydowanie konsumenci. Dla wielu z nich instytucja upadłości konsumenckiej jest jedyną szansą na powrócenie do normalnego funkcjonowania.

 

Przekredytowani.pl

admin


Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany. Wymagane pola zostały oznaczone gwiazdką *