Październik 2019 -

Nowelizacja ustawy prawa upadłościowego już od grudnia 2019 zmienia zasady ogłaszania upadłości. Liczba ogłaszanych upadłości w Polsce drastycznie wzrośnie z korzyścią dla dłużników i ze szkodą dla wierzycieli.